RTP-097 Himawari Natsuno, Chiharu Miyazawa, Amane Shirakawa