SDDE-483 Kokona Hakutou, Miko Haniu, Rika Mari, Yura Konoka