T28-404 Ito Yoshikawa, Asami Tsuchiya, Yui Saotome, Mizuki Inoue